logo

Інформація

про істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту (без застави) по продукту «Повторний кредит»
(ця інформація містить загальні умови надання фінансовою установою послуг споживчого кредитування та не є пропозицією з надання цих послуг. Запропоновані індивідуальні умови залежатимуть від результатів оцінки фінансовою установою кредитоспроможності, проведеної на підставі отриманої від споживача інформації та з інших джерел за наявності законних на це підстав, і надаватимуться споживачу до укладення договору у формі паспорта споживчого кредиту)

І. Загальна інформація

№ з/п

Вид інформації

Інформація для заповнення фінансовою установою

1

2

3

1

I. Інформація про фінансову установу

2

Найменування

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГОУ КЕШ»

3

Номер і дата видачі ліцензії/свідоцтва

Ліцензія на надання грошових коштів у позику, в тому числi на умовах фінансового кредиту, видана згідно розпорядження Нацкомфінпослуг від 21.10.2019 № 2092, Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серія ФК №1256 від 10.10.2019 року

4

Адреса

Україна, 61184, м. Харкiв, вул. Кричевського, буд. 39

5

Номер контактного(них) телефону(ів)

098-876-71-51
(057) 728 10-07 (згідно тарифів вашого оператора)

6

Адреса електронної пошти

info@dengidozp.com.ua

7

Адреса власного вебсайта

https://dengidozp.com.ua

8

II. Основні умови споживчого кредиту

9

Мета отримання кредиту

на споживчі (особисті) потреби

10

Цільова група споживачів

від 18 років до 65 років

11

Сума/ліміт кредиту, грн

від 500 грн. до 12 000 грн. (зміна не передбачена)

12

Строк кредитування, дн./міс./р.

від 5-ти до 25-ти днів

13

Процентна ставка, відсотки річних

2 % в день (730% річних)

14

Тип процентної ставки (фіксована/змінювана)

Фіксована

15

Реальна річна процентна ставка, відсотки річних

від 37133,37% до 105015,32%

1

2

3

16

Розмір власного платежу споживача (за наявності), відсотки від суми кредиту

0%

17

Спосіб надання кредиту

безготівковим шляхом на поточний рахунок, уключаючи використання реквізитів платіжної картки

18

Умови автоматичного продовження строку дії кредитного договору

ні

19

Забезпечення виконання зобов’язань порукою

ні

20

III. Інформація про орієнтовну загальну вартість споживчого кредиту для споживача

21

Загальні витрати за кредитом [уключаючи відсотки за користування кредитом, комісії фінансової установи та інші витрати споживача на супровідні послуги фінансової установи, кредитного посередника (за наявності) та третіх осіб], грн

від 50 грн до 6000 грн.

22

Орієнтовна загальна вартість кредиту для споживача за весь строк користування кредитом (сума кредиту та загальні витрати за кредитом), грн

від 550 грн до 18000 грн.

23

IV. Порядок повернення споживчого кредиту

24

Періодичність погашення:

25

суми кредиту

Одноразово в день закінчення строку кредиту.

1

2

3

26

відсотків, комісій та інших платежів за користування кредитом

Одноразово в день закінчення строку кредиту.

27

Схема погашення

28

Гіперпосилання на вебсторінку Фінансової установи, де зазначені способи погашення кредиту, за наявності

Способи погашення кредиту, тут.

29

Попередження: споживач повертає суму кредиту, комісії та відсотки за його користування відповідно до умов договору та вимог законодавства України

30

V. Можливі наслідки в разі невиконання споживачем обов’язків за договором

31

Відповідальність за прострочення виконання та/або невиконання умов договору [уключаючи неустойку (штраф, пеню)]

Пеня у розмірі 3% від суми заборгованості за кожен день прострочення

32

Інші заходи:

33

право фінансової установи у визначених договором випадках вимагати дострокового погашення платежів за кредитом та відшкодування збитків, завданих йому порушенням зобов’язання

34

унесення інформації до кредитного бюро, формування негативної кредитної історії, що може враховуватися фінансовою установою під час прийняття рішення щодо надання кредиту в майбутньому

35

VI. Права споживача згідно із законодавством України

36

До укладення договору:

37

отримання від фінансової установи пояснень з метою оцінки договору з огляду на потреби та фінансовий стан споживача

38

безкоштовне отримання на вимогу споживача копії проєкту договору в електронному вигляді, крім випадків, коли фінансова установа не бажає продовжувати процес укладення договору зі споживачем

39

звернення до фінансової установи щодо ознайомлення з інформацією, на підставі якої здійснюється оцінка кредитоспроможності споживача, уключаючи інформацію, що міститься в бюро кредитних історій

40

Після укладення договору:

41

відмова від договору про споживчий кредит протягом 14 календарних днів з дня укладення цього договору (у разі відмови від такого договору споживач сплачує відсотки за період із дня одержання коштів до дня їх повернення за процентною ставкою, установленою цим договором, та вчиняє інші дії, передбачені Законом України “Про споживче кредитування” або договором)

так

42

Обов’язковою умовою для укладення договору щодо отримання споживчого кредиту є згода споживача на доступ до інформації, що складає його кредитну історію, та на збір, зберігання, використання та поширення через бюро кредитних історій, уключене до Єдиного реєстру бюро кредитних історій

43

VII. Подання споживачем звернення та терміни його розгляду

44

До фінансової установи:

45

перелік контактних даних фінансової установи зазначено в рядках 2, 4–7 таблиці додатка 2 до Положення про інформаційне забезпечення фінансовими установами споживачів щодо надання послуг споживчого кредитування (далі – Положення). Термін розгляду звернення – не більше одного місяця з дня його надходження. Загальний термін розгляду звернення (у разі його продовження, якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо) не повинен перевищувати 45 календарних днів або

46

до Національного банку України:

47

перелік контактних даних розміщено в розділі “Захист прав споживачів” на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України. Термін розгляду звернення – не більше одного місяця з дня його надходження. Загальний термін розгляду звернення (у разі його продовження, якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо) не повинен перевищувати 45 календарних днів, або

48

до суду:

49

споживач звертається до судових органів у порядку, визначеному законодавством України (споживачі фінансових послуг звільняються від сплати судового збору за позовами, пов’язаними з порушенням їх прав як споживачів послуг)

Про нас

Наша основна і єдина мета


Надавати фінансову допомогу Клієнтам, тут і
зараз, коли терміново потрібні кошти.

Ми надаємо кредити на банківську картку без застави,
довідок та поручителів, зі схваленням до 100% у всіх містах України.

Щоб оперативно допомогти людям,
ми приймаємо заявки цілодобово і без вихідних


Для наших клієнтів більше немає необхідності в особистих візитах в банк
і в довгих очікуваннях відповіді, в заповнення анкет на сайтах МФО.

Наша компанія вивела на ринок унікальний продукт - кредит на
банківську картку за 5 хв,Через мобільний додаток.


3 простих кроки допоможуть миттєво отримати кредит:
- Завантажити додаток і ввести номер мобільного телефону;
- Зробити Селфі і фото паспорта, ІПН, або ID картки;
- Вибрати суму, прийняти умови договору і отримати гроші швидким способом.


Наші переваги


Отримуйте грошові
кошти миттєво

Грошові кошти
миттєво надходять
на банківську картку.

Ваша
конфіденційність

Ми не перевіряємо
інформацію у третіх осіб.

Працюємо
24/7

Миттєва видача
позик онлайн 7 днів
на тиждень 24 години на добу.

Чесність

Тільки чесна і зрозуміла
ставка за день користування позикою.DengiDoZP - найнадійніший сервіс кредитів онлайн, створений для
оперативної допомоги громадянам України в рішеннях фінансових питань.

Не потрібні довідки про доходи і поручителі, кредит може отримати
будь-який громадянин України віком від 18 років


Відповідальність і гарантія безпеки

Мікропозика в мобільному додатку DengiDoZP - самий надійний і
безпечний сервіс кредитів онлайн. Це досить простий і легкий
спосіб отримати грошові кошти миттєво на банківську картку,
перебуваючи в будь-якій точці України.


DengiDoZP - кредитує позичальників без офіційного працевлаштування,
студентів, пенсіонерів, і клієнтів з неідеальної кредитною історією
Для отримання позик Вам необхідні тільки паспорт та ІПН. Всі персональні дані
надійно захищені новітнім програмним забезпеченням і не використовується
третіми особами

Акції

Правила устанавливающие порядок и условия проведения рекламной акции «DoZP (первый кредит 0.01%)» среди потребителей финансовых услуг ООО «ГОУ КЭШ», которая предусматривает получение поощрений потребителями, которые примут участие в указанной рекламной акции.

Если в течение действия договора кредита Участник нарушит взятые на себя договорные обязательства, в частности несвоевременный возврат суммы займа и процентов, Поощрение теряет силу, то есть плата за пользование кредитом подлежит перерасчету/оплате по базовой процентной ставке, согласованной сторонами в договоре кредита, за весь период использования таким кредитом.

Если стороны делают пролонгацию договора, то последующие периоды кредита пересчитываться по базовой процентной ставке, согласованной сторонами в договоре кредита, за весь период такого превышения.

Не чекай
зарплати
Візьми
гроші у нас

за хвилину!

Перший кредит
под 0,1%

Приклад розрахунку Акційної пропозиції.
500 грн на срок 15 днів, річна відсотроткова ставка становить 3,7 %

Быстро займ на карту онлайн круглосуточно
Безвідмовні кредити онлайн
Взять займ только по паспорту
Гроші до зарплати на карточку онлайн
Взять кредит без электронной почты
Гроші за 5 хвилин
Оформить микрозайм на карту
Гроші на карту без перевірок
Займ по телефону круглосуточно
Кредити онлайн на картку з поганою кредитною історією
Займ с просрочками
Займы на долгий срок онлайн
Де можна терміново позичити гроші
Кредит без отказа и звонков на карту
Кредити онлайн без відмови
Кредит без проверок
Швидкий кредит онлайн на карту без дзвінків
Кредиты онлайн без справок и поручителей
Миттєва позика
Кредит до зарплаты на карту онлайн
Кредит онлайн на карту срочно і без відказу цілодобово
Кредит за 5 минут без отказа
Кредит онлайн без отказа срочно
Кредит онлайн на карту с плохой кредитной историей
Кредит онлайн срочно
Кредиты круглосуточно на карту
Кредиты онлайн на карту
Кредиты пенсионерам без отказа
Получить кредит на карту не выходя из дома
Экспресс займ онлайн на карту